Broszury

Stosowanie ustawy "antyprzemocowej".Środki prawnej ochrony przed przemocą oraz sposoby wspierania rodziny w procesie korzystania ze środków ochrony przed przemocą.

Jakub Kosowski, Marcin Demczuk

Praktyczne aspekty interwencji kryzysowej w pracy z osobami pokrzywdzonym przestępstwem.Ewa Kalińska-Grądziel, Iwona Ulfik-Jaworska.

Jak skutecznie realizować działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem z wykorzystaniem narzędzi Funduszu Sprawiedliwości? Kompendium wiedzy dla pracowników instytucji pomocowych.

Natalia Zielińska- Burda, Lidia Osiej-Furgała

Dziecko i rodzina w sytuacji pokrzywdzenia przestępstwem.

Katarzyna Osiak-Krynicka, Elżbieta Trubiłowicz

Terapeutyczna moc fotografii.


Aleksandra Skwara, Joanna Szeluga

Jak skutecznie kreować własny wizerunek na rynku pracy i stać się wartościowym pracownikiem?

Karolina Cala-Lewtak, Joanna Niczyporuk

Partnerstwa wzmacniające efektywną współpracę w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym

Iwona Przewor, Małgorzata Czarnecka

Nieformalne metody pracy z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem krzywdzenia

Jagoda Idzik, Marta Szczodrak

Jak pomagać osobom pokrzywdzonym przestępstwem? Praktyczny poradnik dla osób pierwszego kontaktu. Część 1

Agnieszka Jaśkowska, Iwona Ulfik - Jaworska

Jak pomagać osobom pokrzywdzonym przestępstwem? Praktyczny poradnik dla osób pierwszego kontaktu. Część 2

Agnieszka Jaśkowska, Iwona Ulfik - Jaworska

Zwiększanie widoczności działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższym. Kreowanie pozytywnego wizerunku organizacji i prowadzenie efektywnych działań marketingowych.


Karolina Cala - Lewtak, Lidia Osiej - Furgała

Profesjonalizacja działań pomocowych skierowanych do osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższym.

Wybrane zagadnienia raportu „Diagnoza potrzeb i funkcjonowania instytucji pomocowych realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przestępczości w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem pod kątem kompetencji pracowników instytucji pomocowych”.

Jakub Kosowski, Marcin Demczuk