Broszury

Stosowanie ustawy "antyprzemocowej".Środki prawnej ochrony przed przemocą oraz sposoby wspierania rodziny w procesie korzystania ze środków ochrony przed przemocą.

Jakub Kosowski, Marcin Demczuk

Praktyczne aspekty interwencji kryzysowej w pracy z osobami pokrzywdzonym przestępstwem.Ewa Kalińska-Grądziel, Iwona Ulfik-Jaworska.

Jak skutecznie realizować działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem z wykorzystaniem narzędzi Funduszu Sprawiedliwości? Kompendium wiedzy dla pracowników instytucji pomocowych.

Natalia Zielińska- Burda, Lidia Osiej-Furgała

Dziecko i rodzina w sytuacji pokrzywdzenia przestępstwem.

Katarzyna Osiak-Krynicka, Elżbieta Trubiłowicz

Terapeutyczna moc fotografii.


Aleksandra Skwara, Joanna Szeluga

Jak skutecznie kreować własny wizerunek na rynku pracy i stać się wartościowym pracownikiem?

Karolina Cala-Lewtak, Joanna Niczyporuk

Partnerstwa wzmacniające efektywną współpracę w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym

Iwona Przewor, Małgorzata Czarnecka

Nieformalne metody pracy z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem krzywdzenia

Jagoda Idzik, Marta Szczodrak

Jak pomagać osobom pokrzywdzonym przestępstwem? Praktyczny poradnik dla osób pierwszego kontaktu. Część 1

Agnieszka Jaśkowska, Iwona Ulfik - Jaworska

Jak pomagać osobom pokrzywdzonym przestępstwem? Praktyczny poradnik dla osób pierwszego kontaktu. Część 2

Agnieszka Jaśkowska, Iwona Ulfik - Jaworska

Profesjonalizacja działań pomocowych skierowanych do osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższym.

Wybrane zagadnienia raportu „Diagnoza potrzeb i funkcjonowania instytucji pomocowych realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przestępczości w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem pod kątem kompetencji pracowników instytucji pomocowych”.

Jakub Kosowski, Marcin Demczuk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.