Kadra

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Aleksandra Rutkowska

Koordynator projektu

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS, kierunek administracja. Koordynator działań punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego / obywatelskiego na terenie miasta Lublin, Zamość, Włodawy oraz na terenie powiatu lubelskiego i chełmskiego.

Osoba pierwszego kontaktu w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Parczewie i Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Parczewie.

Agnieszka Przewor

Asystent koordynatora projektu

Absolwentka Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej w Warszawie Wydział Ekonomii – ekonomia w zakresie rachunkowości i finansów. Ukończone studia magisterskie na Politechnice Lubelskiej, na Wydziale Zarządzenie i Marketing, kierunek bankowość. Od 2018 roku uczestniczy w koordynacji projektów współfinansowanych w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Agnieszka Jaśkowska

Specjalista ds. rekrutacji

Pracownik socjalny z wykształcenia. Od trzech lat pełni obowiązki osoby pierwszego kontaktu oraz asystenta rodzinnego, a obecnie jest specjalistą do spraw rekrutacji w Stowarzyszeniu Bona Fides. Zdobyła bogate doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy oraz innych trudności i kryzysów. Posiada wiedzę na temat zagadnień związanych z realizacją projektów. Odbyła szereg szkoleń specjalistycznych z zakresu pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Małgorzata Kruszyńska

Specjalistka ds. promocji

Absolwentka socjologii i kulturoznawstwa UMCS oraz dziennikarstwa w Centrum Kształcenia Kadr. Ukończony kurs z zakresu PR- kreowanie wizerunku, zarządzanie kryzysami oraz Kurs specjalistycznych umiejętności dziennikarskich.  Od 2011 r. realizacja i promocja projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. Od 2015 r. zajmuje się promocją działań Stowarzyszenia. Współautorka identyfikacji wizualnej, administratorka strony, autorka materiałów i grafik promocyjno – informacyjnych.

Róża Otręba

Specjalistka ds. promocji

Psychoterapeutka i fotograf. Koordynuje działania promocyjne Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES od 2013 roku. Autorka / współautorka materiałów promocyjnych Stowarzyszenia BONA FIDES.
W latach 2013-2018 zarządzała stroną internetową Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES.  W 2018 roku koordynowała kampanię informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu “Interdyscyplinarność pomocy jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości województwie lubelskim”.

Piotr Jędruszak

Specjalista ds. szkoleń

Obecnie w trakcie studiów magisterskich – Psychologia specjalizacja: Psychologia biznesu.  Trener VCC, technik. Posiada wykształcenie wyższe z Retoryki Stosowanej oraz wieloletnie doświadczenie techniczne. Pracuje jako specjalista ds. szkoleń oraz zajmuje się profesjonalnym nadzorem zaplecza technicznego konferencji i szkoleń realizowanych na platformach online. Współorganizator Forum Przeciwdziałania Przemocy Online, Festiwalu Szkoleń Online oraz Szkoły Trenerów online.

KADRA MERYTORYCZNA

Ewa Kalińska-Grądziel

Prelegentka, autorka materiałów edukacyjnych

Psycholog/ psychoterapeuta, trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, zajmując się psychoterapią indywidualną i grupową. Od kilku lat prowadzi szkolenia i superwizje dla kadr instytucji pomocowych. Prowadzi Szkołę Trenerów PROGRESS w Lublinie.

 

Iwona Przewor

Prelegentka

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Aktywności “Bona Fides”. Prawnik prowadzący indywidualną praktykę adwokacką, trener. Pracuje w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, zajmując się pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Od wielu lat prowadzi szkolenia i superwizje dla kadr instytucji pomocowych z aspektów prawnych interdyscyplinarnych form pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

 

Iwona Ulfik-Jaworska

Prelegentka, autorka materiałów edukacyjnych

Doktor psychologii, trener, psychoterapeuta w procesie certyfikacji, autorka książek i artykułów z zakresu psychologii społecznej i wychowawczej; pracuje w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem; pomaga osobom w kryzysie oraz zmagającym się z doświadczeniem traumy (m.in. w wyniku doznawania przemocy); od ponad dwudziestu lat prowadzi szkolenia i warsztaty rozwijające kompetencje psychospołeczne.

 

Marcelina Romanko

Prelegentka

Radca prawny, trener, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Posiada 7-letnie doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, prowadzi szkolenia wykorzystując metody warsztatowe dot. sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wiesław Talik

Prelegent

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia, doradca kariery, psychometra – ekspert w zakresie pomiaru kompetencji. Prowadzi Szkołę Trenerów PROGRESS w Lublinie.

Jakub Kosowski

Prelegent, autor materiałów edukacyjnych

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa karnego, radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie., wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.