Artykuły

Ustawa „antyprzemocowa” – nowe sposoby ochrony osób dotkniętych przemocą domową

Jakub Kosowski

Jak sobie poradzić z emocjonalnymi skutkami pokrzywdzenia przestępstwem?

Ewa Kalińska-Grądziel

Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Joanna Kozyra - Smółka

Krzywdzenie seniorów,czyli kiedy i dlaczego osoby starsze doświadczają pokrzywdzenia przestępstwem?

Iwona Przewor

Pełno-prawne osoby z niepełnosprawnościami - spektrum rozwiązań i możliwości w obliczu doświadczania przemocy

Elżbieta Sugier

Kobiety w ciąży pokrzywdzone przemocą domową i wyzwania stojące przed nimi u progu macierzyństwa

Agnieszka Moszczyńska - Błaszczak

Narcystyczne zaburzenie osobowości jako źródło przemocy psychicznej

Agnieszka Jaśkowska

Terapia środowiskowa profilaktyką zjawiska przemocy w rodzinie"

Lidia Osiej - Furgała

Narcystyczne zaburzenie osobowości jako źródło przemocy psychicznej

Agnieszka Jaśkowska

Przemoc rówieśnicza jako zagrożenie dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzież

Joanna Kuzawińska

Terapia środowiskowa profilaktyką zjawiska przemocy w rodzinie

Lidia Osiej - Furgała

Prawnokarna odpowiedzialność za uchylanie się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego

Agnieszka Dudzińska

Młodzież uzależniona od substancji psychoaktywnych

Klaudia Waryszak - Lubaś

Przesłuchanie dziecka w polskim procesie karnym

Katarzyna Osiak - Krynicka

Ustawa antyprzemocowa 2.0

Jakub Kosowski