Konferencje

2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych konferencjach online „Standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem” – adresowanych do pracowników podmiotów funkcjonujących w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz pracowników służb pomocowych z terenu całej Polski.

Cel konferencji: prezentacja założeń Standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem wśród 1600 pracowników podmiotów funkcjonujących w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz pracowników służb pomocowych z terenu całej Polski.

Program konferencji:

 • Diagnoza systemu pomocowego dedykowanego osobom pokrzywdzonym przestępstwem – prezentacja wyników badań zrealizowanych w 2021 roku – mgr Ewa Kalińska – Grądziel
 • Standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonym przestępstwem wśród instytucji pomocowych na terenie powiatów – mgr Marcelina Romanko – Skóra
 • Monitorowanie i ocena efektywności pomocy udzielanej osobom pokrzywdzonym przestępstwem – założenia, sposoby realizacji oraz konsekwencje dla wspieranych i wspierających – dr Michał Wiechetek
 • Standaryzacja pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem – jako  narzędzie efektywnej pomocy – dr Katarzyna Osiak – Krynicka
 • Powiatowa sieć współpracy na rzecz zapobiegania przestępczości – standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem – dr Wiesław Talik
 • Standardy interwencyjnej pomocy dla osób pokrzywdzonych, w stosunku do których zastosowano rozwiązania tzw. ustawy antyprzemocowej (izolacja sprawcy od osoby/ osób doświadczających przemocy w rodzinie – dr Jakub Kosowski


Czas trwania konferencji: 8.00-13.30/9.45-15.15

Terminy konferencji:

 • 4.10.2023r. godz. 8.00-13.30 (woj. lubelskie)
 • 4.10.2023r. godz. 9.45-15.15 (woj. dolnośląskie)
 • 11.10.2023r. godz. 8.00-13.30 (woj. zachodniopomorskie)
 • 11.10.2023r. godz. 9.45-15.15 (woj. warmińsko-mazurskie)
 • 15.11. 2023r. godz. 8.00-13.30 (woj. lubuskie)
 • 15.11. 2023r.godz. 9.45-15.15 (woj. łódzkie)
 • 22.11. 2023r. godz. 8.00-13.30 (woj. kujawsko-pomorskie)
 • 22.11. 2023r.godz. 9.45-15.15 (woj. wielkopolskie)
 • 01.12. 2023r. godz. 8.00-13.30 (woj. opolskie)
 • 01.12. 2023r.godz. 9.45-15.15 (woj. podkarpackie)
 • 06.12. 2023r. godz. 8.00-13.30 (woj. podlaskie)
 • 06.12. 2023r.godz. 9.45-15.15 (woj. śląskie)
 • 13.12. 2023r. godz. 8.00-13.30 (woj. świętokrzyskie)
 • 13.12. 2023r.godz. 9.45-15.15 (woj. małopolskie)
 • 20.12. 2023r. godz. 8.00-13.30 (woj. mazowieckie)
 • 20.12. 2023r.godz. 9.45-15.15 (woj. pomorskie)


Trenerzy prowadzący konferencje:

 • Ewa Kalińska – Grądziel – psycholog/ psychoterapeuta, trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada 15 – letnie doświadczenie zawodowe w realizacji wsparcia psychologicznego skierowanego do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz wieloletnie doświadczenie w edukacji kadr instytucji pomocowych (szkolenia, superwizje).
 • Marcelina Romanko-Skóra – radca prawny, trener, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Posiada 7-letnie doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, prowadzi szkolenia wykorzystując metody warsztatowe dot. sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • dr Wiesław Talik – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia, doradca kariery, psychometra – ekspert w zakresie pomiaru kompetencji. Prowadzi Szkołę Trenerów PROGRESS w Lublinie.
 • dr Jakub Kosowski – doktor nauk prawnych w zakresie prawa karnego, radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie., wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.
 • dr Katarzyna Osiak – Krynicka – doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Postępowania Karnego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Dudki napisała i obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Dziecko jako uczestnik procesu karnego”.
 • dr Michał Wiechetek – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, magister psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie statystycznej analizy danych na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki  UMCS.

  WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE! 

  1. Liczba osób biorących udział w konferencjach jest ograniczona.
  2. Jeśli ktoś z Państwa nie może wziąć udziału w konferencji dedykowanej dla pracowników z terenu województwa, w którym jest zlokalizowane Państwa miejsce pracy, to zachęcamy do wybrania innego, dogodnego terminu.
  3. Organizator zastrzega sobie możliwość losowej selekcji zgłoszeń tak, aby zapewnić interdyscyplinarność tj. uczestnictwo przedstawicieli rożnych jednostek pomocowych z terenu danego województwa.
  4. O zakwalifikowaniu się do udziału w konferencji zostaną Państwo poinformowani wiadomością e-mail.


  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w konferencji należy 
  wypełnić for
  mularz zgłoszeniowy online.

  Uczestnicy konferencji dzień przed wydarzeniem otrzymają link do zalogowania się. W dniach konferencji będziemy świadczyć pomoc techniczną osobom, które będą miały trudności w zakresie technicznych aspektów uczestnictwa w wydarzeniu online. Po wydarzeniu otrzymają Państwo zaświadczenie w formie elektronicznej do samodzielnego wydruku.

2020

Newsletter

Chcesz otrzymać informacje na temat szczegółowego programu oraz rozpoczęcia rekrutacji na konferencje? Zapisz się na nasz newsletter