Rekrutacja

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i jest związana z harmonogramem realizowanych zadań projektowych.

Aktualnie zakończyliśmy rekrutację na konferencje online „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości”.
Wkrótce rozpoczniemy rekrutację związaną z realizacją ogólnopolskiej diagnozy potrzeb i funkcjonowania instytucji pomocowych realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przestępczości pod kątem kompetencji pracowników instytucji pomocowych.

Jesteś zainteresowany/a udziałem w diagnozie?

Chcesz zgłosić instytucję, w której pracujesz do udziału w diagnozie?

Chcesz mieć wpływ na wypracowanie standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem?

Masz doświadczenie korzystania z pomocy dla osób pokrzywdzonych przestęstwem i chcesz się podzielić swoim doświadczeniem?

Skontaktuj się z nami:

Agnieszka Kwiatkowska

specjalista ds. rekrutacji