łódzkie

O Projekcie

Diagnoza potrzeb i funkcjonowania instytucji pomocowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przestępczości.

W ramach projektu w 2021 roku zostanie przeprowadzona kompleksowa diagnoza potrzeb i zasobów zarówno instytucji pomocowych realizujących wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, jak również diagnoza potrzeb i barier identyfikowanych przez osoby pokrzywdzone przestępstwem w procesie pomocowym. Diagnoza będzie skoncentrowana na aspekcie kompetencji pracowników instytucji pomocowych. Na bazie wielopłaszczyznowej diagnozy zostaną opracowane standardy świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości poprzez zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom zagrożonym i pokrzywdzonym przestępstwem.

Plan szkoleń

Konferencje

Jesteś zainteresowany/a udziałem w diagnozie?

Chcesz zgłosić instytucję, w której pracujesz do udziału w diagnozie?

Chcesz mieć wpływ na wypracowanie standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem?

Masz doświadczenie korzystania z pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i chcesz się podzielić swoim doświadczeniem?

Skontaktuj się z nami:

Agnieszka Kwiatkowska

specjalista ds. rekrutacji

Konferencje online

W 2023 roku zostanie zrealizowana konferencja online dla pracowników instytucji pomocowych: Standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem.

Szkolenia online

W 2023 roku zostaną zrealizowane ogólnopolskie szkolenia online dla pracowników instytucji pomocowych: Warsztaty partycypacyjne ukierunkowane na konsultacje Standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem .