Województwo lubelskie

Aktualności

O Projekcie

Diagnoza potrzeb i funkcjonowania instytucji pomocowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przestępczości.

W ramach projektu w 2021 roku zostanie przeprowadzona kompleksowa diagnoza potrzeb i zasobów zarówno instytucji pomocowych realizujących wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, jak również diagnoza potrzeb i barier identyfikowanych przez osoby pokrzywdzone przestępstwem w procesie pomocowym. Diagnoza będzie skoncentrowana na aspekcie kompetencji pracowników instytucji pomocowych. Na bazie wielopłaszczyznowej diagnozy zostaną opracowane standardy świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości poprzez zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom zagrożonym i pokrzywdzonym przestępstwem.

Plan szkoleń

Konferencje

Jesteś zainteresowany/a udziałem w diagnozie?

Chcesz zgłosić instytucję, w której pracujesz do udziału w diagnozie?

Chcesz mieć wpływ na wypracowanie standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem?

Masz doświadczenie korzystania z pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i chcesz się podzielić swoim doświadczeniem?

Skontaktuj się z nami:

Agnieszka Kwiatkowska

specjalista ds. rekrutacji

Partnerstwa

W 2022 roku zainicjujemy powstanie 10 partnerstw w powiatach województwa lubelskiego. Celem partnerstwa będzie pilotażowe wypracowanie Standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonym przestępstwem wśród instytucji pomocowych na terenie województwa lubelskiego w następujących powiatach: powiat parczewski, zamojski, chełmski, włodawski, rycki, bialski, radzyński, hrubieszowski, biłgorajski, krasnostawski. W ramach projektu dla członków każdego z partnerstw są przewidziane 3 szkolenia:
o szkolenie stacjonarne „Powiatowa sieć współpracy na rzecz zapobiegania przestępczości – standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem”- 16 godz.,
o szkolenie online “Profesjonalna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem” – 40 godz.,
o szkolenie online „Standardy interwencyjnej pomocy dla osób pokrzywdzonych w stosunku do których zastosowano rozwiązania tzw. ustawy antyprzemocowej (izolacja sprawcy od osoby / osób doświadczających przemocy w rodzinie)” – 8 godz.

Konferencje online

W 2023 roku zostanie zrealizowana konferencja online dla pracowników instytucji pomocowych: Standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem.

Dowiedz się więcej – link do podstrony: