Refleksje i korzyści po naszym webinarze…

Webinar „Przesłuchanie w procesie karnym dziecka w charakterze pokrzywdzonego i świadka – informacje dla profesjonalistów pracujących z dziećmi pokrzywdzonymi” przyniósł różnego rodzaju korzyści. Przypomnimy tylko, że webinar odbył się 9 grudnia 2022 roku i był prowadzony przez Katarzynę Osiak – Krynicką, doktorantkę Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz współautorkę broszury “Dziecko i […]