Obawa przed wiktymizacją i jej skutki. Wybrane wyniki. Unia Europejska.

Badanie na poziomie państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie tematu przemocy wobec kobiet. Obawa przed wiktymizacją i jej skutki. Wybrane wyniki. Unia Europejska. Kobiety mające wysoki poziom lęku przed napaścią doświadczyły zazwyczaj także w swoim życiu przemocy fizycznej lub seksualnej. Jedna na pięć kobiet (21%) w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozmowę w ramach badania obawiała się (przynajmniej) od czasu […]

Bezpłatne indywidualne poradnictwo prawne, konsumenckie i obywatelskie

Przypominamy, że w ramach oferty Centrum Poradnictwa i Pomocy Interdyscyplinarnej osoby w kryzysie, w tym osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z: Indywidualnego poradnictwa prawnego, w ramach którego nasze specjalistki mogą poinformować Cię o prawnych możliwościach działania, pomogą Ci sporządzić pisma procesowe w sprawach oraz ustalą plan pomocy w oparciu o dostępne formy wsparcia. Indywidualnego poradnictwa […]