Ogólnopolskie konferencje online „Standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem” – 16 edycji wydarzenia.

Program konferencji:

  • Standaryzacja pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem – narzędzie efektywnej pomocy.
  • Powiatowa sieć współpracy na rzecz zapobiegania przestępczości – standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem
  • Standardy interwencyjnej pomocy dla osób pokrzywdzonych w stosunku do których zastosowano rozwiązania tzw. ustawy antyprzemocowej
  • Standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzony