REALIZACJA W DRUGIEJ POŁOWIE 2023 ROKU! Ogólnopolskie konferencje online „Standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem” – 16 edycji wydarzenia.

Ramowy program konferencji:

  • Standaryzacja pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem – narzędzie efektywnej pomocy.
  • Powiatowa sieć współpracy na rzecz zapobiegania przestępczości – standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem.
  • Standardy interwencyjnej pomocy dla osób pokrzywdzonych w stosunku do których zastosowano rozwiązania tzw. ustawy antyprzemocowej.
  • Standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzony.

Realizacja konferencji odbędzie się w drugim półroczu 2023 roku.
Szczegółowe informacje już wkrótce!