FORMA REALIZACJI SZKOLENIA

Szkolenie stacjonarne, 16 godz., 2 dni – godz. 8.30-15.30

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Tworzenie sieci współpracy lokalnych instytucji i podmiotów jako skuteczna metoda pracy z osobami i środowiskami, w których występuje zagrożenie przestępczością.
  2. Zasoby i ograniczenia powiatowe w zakresie pomocy osobom zagrożonym i pokrzywdzonym przestępstwami.
  3. Instytucje i podmioty działające na terenie powiatu – cele, zadania, oferowana pomoc.
  4. Korzyści wynikające ze współpracy interdyscyplinarnej.
  5. Opracowanie standardów i procedur współpracy – jak postępować z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem (instytucje i organizacje) – wypracowanie ścieżek współpracy.

TRENERZY

Ewa Kalińska-Grądziel – psycholog/psychoterapeuta/ trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji wsparcia psychologicznego skierowanego do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz wieloletnie doświadczenie w edukacji kadr instytucji pomocowych (szkolenia, superwizje).

Iwona Przewor – prawnik, prowadzący indywidulaną praktykę adwokacką, trener. Posiada 17-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. Od wielu lat prowadzi szkolenia i superwizje dla kadr instytucji pomocowych dotyczące aspektów prawnych interdyscyplinarnych form pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

HARMONOGRAM - Z PODZIAŁEM NA POWIATY

1.

hrubieszowski (7-8 październik)

2.

biłgorajski (21-22 październik)

3.

zamojski (2-3 grudzień)

4.

bialski (8-9 lipiec)

5.

radzyński (termin wkrótce)

6.

parczewski (15-16 lipiec)

7.

włodawski (termin wkrótce)

8.

chełmski (16-17 wrzesień)

9.

rycki (termin wkróce)

10.

krasnostawski (4-5 listopad)