Szkolenie online, 8 godz., 1 dzień – godz. 8.00-14.45

Szkolenia odbywają się z użyciem platformy ZOOM. Uczestnicy szkoleń dzień przed szkoleniem otrzymają link do zalogowania się do wydarzenia. W dniach szkoleń będziemy świadczyć pomoc techniczną.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Założenia ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw,
 2. Nowe rozwiązania w zakresie ochrony osób doświadczających przemocy
 3. Kompetencje i zakres zadań ustawowych Policji / Żandarmerii Wojskowej
 4. Współpraca pomiędzy instytucjami pomocowymi – cel, zakres zadań, znaczenie
 5. Znaczenie Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
  w systemie pomocy zatrzymania przemocy
 6. Opracowanie standardów i procedur współpracy – jak postępować
  z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, w której zastosowano wobec sprawcy zakazy / nakazy przewidziane w ustawie
  tzw. antyprzemocowej (instytucje i organizacje) – wypracowanie ścieżek współpracy.

TRENERZY

dr Jakub Kosowski – doktor nauk prawnych, pracownik naukowo- dydaktyczny w Instytucie Nauk Prawnych   UMCS w Lublinie, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego i postępowania karnego, w tym praw uczestników postępowania; radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

dr Wiesław Talik – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, doradca kariery, nauczyciel dyplomowany, trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Socjologicznych KUL. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w realizacji wsparcia psychologicznego skierowanego do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz  doświadczenie w edukacji osób dorosłych.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W TYM SZKOLENIU?

HARMONOGRAM - Z PODZIAŁEM NA POWIATY

hrubieszowski (25/08/2022) 

biłgorajski (24/08/2022)

zamojski (23 /08/2022)

bialski (22/09/2022)

radzyński (12/07/2022)

parczewski (23/09/2022)

włodawski (11/07/2022)

chełmski (8/07/2022)

rycki (6/07/2022)

krasnostawski (21/06/2022) SZKOLENIE ZREALIZOWANE