FORMA REALIZACJI SZKOLENIA

Szkolenie online, 8 godz., 1 dzień – godz. 8.00-14.45

Szkolenia odbywają się z użyciem platformy ZOOM. Uczestnicy szkoleń dzień przed szkoleniem otrzymają link do zalogowania się do wydarzenia. W dniach szkoleń będziemy świadczyć pomoc techniczną.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Prezentacja dobrych praktyk w zakresie spójnego i interdyscyplinarnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 2. Kompetencje i zadania ustawowe instytucji pomocowych
 3. Wypracowanie schematów postępowania na podstawie analizy przypadków
 4. Opracowanie standardów i procedur współpracy – w zakresie opracowania, wdrożenia i monitoringu planu pomocowego wobec osoby / rodziny pokrzywdzonej przestępstwem – wypracowanie ścieżek współpracy.

TRENERZY

Iwona Przewor – prawnik, prowadzący indywidulaną praktykę adwokacką, trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w trakcie certyfikacji. Posiada 17 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. Od wielu lat prowadzi szkolenia i superwizje dla kadr instytucji pomocowych z aspektów prawnych interdyscyplinarnych form pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

dr Wiesław Talik – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, doradca kariery, nauczyciel dyplomowany, trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Socjologicznych KUL. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w realizacji wsparcia psychologicznego skierowanego do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz  doświadczenie w edukacji osób dorosłych.

HARMONOGRAM

 • 12.10.2022,
 • 13.10.2022,
 • 14.10.2022,
 • 16.11.2022,
 • 23.11.2022,
 • 07.12.2022,
 • 14.12.2022.