Konferencje. Podsumowanie wyników ewaluacji.

Konferencje online „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości” były skierowane do pracowników/stażystów i wolontariuszy podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom z terenu całej Polski m.in. pracowników Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, członków zespołów interdyscyplinarnych, pedagogów i psychologów z instytucji […]