Konferencje. Podsumowanie wyników ewaluacji.

Konferencje online „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości” były skierowane do pracowników/stażystów i wolontariuszy podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom z terenu całej Polski m.in. pracowników Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, członków zespołów interdyscyplinarnych, pedagogów i psychologów z instytucji oświatowych poradni zajmujących się zadaniami z zakresu zapobiegania przestępczości i ochroną przed krzywdzeniem, pracowników ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej, prawników pracujących w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej, kadry medycznej, kuratorów sądowych, pracowników Policji i Wymiaru Sprawiedliwości.

Konferencje były skierowane do osób z terenu całej Polski. W ramach projektu zostało zrealizowanych 16 konferencji online.

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie konferencji i prelegentach​

Konferencje były zrealizowane zdalnie poprzez platformę zoom. Do udziału w konferencji wpłynęło 2093 zgłoszeń, z czego finalnie zalogowanych było: ok. 1756 urządzeń (nie jest to równoważne z liczbą osób uczestniczących, ponieważ wiele instytucji zgłaszało informację, że z jednego urządzenia korzystało kilku pracowników, z uwagi na ograniczenie ilości dostępnego sprzętu komputerowego).

Podczas poszczególnych konferencji odnotowano następującą liczbę zalogowanych urządzeń:

 1. lubelskie – 124
 2. mazowieckie – 116
 3. zachodniopomorskie – 87
 4. śląskie – 106
 5. warmińsko-mazurskie – 96
 6. małopolskie – 100
 7. dolnośląskie – 91
 8. kujawsko – pomorskie – 104
 9. lubuskie – 112
 10. łódzkie – 100
 11. opolskie – 111
 12. podkarpackie – 89
 13. podlaskie – 100
 14. pomorskie – 153
 15. świętokrzyskie – 107
 16. wielkopolskie – 160

Ankietę ewaluacyjną po konferencji wypełniło 1409 uczestników (tj. 80,24% zalogowanych urządzeń). Do przeprowadzenia badania użyto ankiety online, składającej się z pięciu pytań, gdzie odpowiedź należało zaznaczyć na skali sześciostopniowej, gdzie punkty na skali oznaczały odpowiednio: 1 – całkowicie się nie zgadzam, 2 – nie zgadzam się, 3 – raczej się nie zgadzam, 4 – raczej się zgadzam, 5 – zgadzam się, 6 –zdecydowanie zgadzam się, a także uzasadnić odpowiedź oraz dwóch pytań otwartych dotyczących opinii na temat organizacji konferencji oraz innych spostrzeżeń.

Opracowanie: Agnieszka Kwiatkowska