Dlaczego badania naukowe są dla nas ważne?

Od 2013 r. zajmujemy się specjalistyczną pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem z terenu woj. lubelskiego. W 2020 r. podjęliśmy kolejne wyzwanie, którego wynikiem jest projekt “Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych” współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem […]

Broszura “Jak skutecznie realizować działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem z wykorzystaniem narzędzi Funduszu Sprawiedliwości?”

  Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich posiadaczy pierwszego druku broszury “Jak skutecznie realizować działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem z wykorzystaniem narzędzi Funduszu Sprawiedliwości? Kompendium wiedzy dla pracowników instytucji pomocowych” autorstwa Natalii Zielińskiej – Burdy i Lidii Osiej-Furgała. Już wkrótce udostępnimy skorygowany plik zawierający zaktualizowane dane teleadresowe. Jednocześnie informujemy, że szczegóły wersji papierowej podamy już wkrótce.