Dlaczego badania naukowe są dla nas ważne?

Od 2013 r. zajmujemy się specjalistyczną pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem z terenu woj. lubelskiego. W 2020 r. podjęliśmy kolejne wyzwanie, którego wynikiem jest projekt “Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych” współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Tym razem za cel obraliśmy sobie przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez zapewnienie wsparcia informacyjnego dla pracowników instytucji pomocowych oraz wypracowanie, w oparciu o rzetelną diagnozę, standardów świadczenia pomocy  osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym.

2021 r. to rok badań naukowych. Skąd to działanie? Dlaczego jest dla nas tak ważne? Na te pytania odpowiada specjalistka ds. rekrutacji, Agnieszka Kwiatkowska. W sprawie udziału w badaniach można się z nią skontaktować pod nr tel. 783 510 310, bądź drogą mailową: rekrutacja@stowarzyszeniebonafides.pl