Jakimi narzędziami będziemy się posługiwać podczas badań naukowych?

W związku z wieloma pytaniami, wyjaśniamy, z których narzędzi skorzystamy przy realizacji badania diagnozujące potrzeby i bariery osób pokrzywdzonych przestępstwem. Diagnozę zrealizujemy poprzez: Badania ilościowe i jakościowe, na grupie 160 osób z różnych instytucji wpierających osoby pokrzywdzone przestępstwem Wywiady focusowe on-line, które odbędą się w 3 grupach: 16 wywiadów z pracownikami Okręgowych  Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym […]