Jakimi narzędziami będziemy się posługiwać podczas badań naukowych?

W związku z wieloma pytaniami, wyjaśniamy, z których narzędzi skorzystamy przy realizacji badania diagnozujące potrzeby i bariery osób pokrzywdzonych przestępstwem. Diagnozę zrealizujemy poprzez:

  1. Badania ilościowe i jakościowe, na grupie 160 osób z różnych instytucji wpierających osoby pokrzywdzone przestępstwem

  2. Wywiady focusowe on-line, które odbędą się w 3 grupach:

    1. 16 wywiadów z pracownikami Okręgowych  Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem  w ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

    2. 16 wywiadów z pracownikami instytucji współpracujących z Okręgowymi Ośrodkami Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (pracownikami socjalnymi, policjantami, nauczycielami, kuratorami sądowymi i in.)

    3. 16 wywiadów z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, objętych pomocą instytucji pomocowych, w szczególności Okręgowych Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  3. Analizę ilościową i jakościową przy pomocy ogólnopolskiego badania ankietowego realizowanego na grupie 1000 reprezentantów różnych instytucji pracujących z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem oraz osób pokrzywdzonych przestępstwem.