Oferta bezpłatnych szkoleń.

Wczoraj otrzymaliśmy wiadomość o trwającej rekrutacji na szkolenia, mające na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Z ofertą można się zapoznać na stronie: https://ligangos.pl/. 

Nasze podziękowania!

Październik był dla nas miesiącem podziękowań. Z uwagi na anonimowość badań nie jesteśmy w stanie dotrzeć z podziękowaniami do wszystkich instytucji, których pracownicy lub wolontariusze wzięli udział w badaniach. Tutaj składamy Wszystkim serdeczne podziękowania… … za czas, … za zaangażowanie, … za otwartość, … za wyrozumiałość!