Oferta bezpłatnych szkoleń.

Wczoraj otrzymaliśmy wiadomość o trwającej rekrutacji na szkolenia, mające na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Z ofertą można się zapoznać na stronie: https://ligangos.pl/