Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

19 listopada. Od ponad 12 lat, z inicjatywy szwajcarskiej Fundacji „Światowy Szczyt Kobiet” (ang. Women’s World Summit Foundation, WWSF), obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci. Dzieci to grupa szczególnie narażona na przemoc i jej następstwa. Wynika to zarówno z ich bezbronności, jak i braku umiejętności radzenia sobie z niezwykle silnymi oraz negatywnymi emocjami. Dodatkowo […]