Euro – Medica Sp. z o.o. naszym partnerem!

Wśród grona podmiotów współpracujących z naszym stowarzyszeniem, ważnym partnerem w zakresie wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższym jest Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży Euro – Medica Sp. z o. o. Rolą tej placówki jest świadczenie wsparcia i pomocy dla niepełnoletnich i uczących się młodych osób doświadczających różnego rodzaju trudności i kryzysów psychicznych. […]

Ustawa antyprzemocowa 2.0

Sejm przyjął nowelizację ustawy antyprzemocowej. Dzięki zmianom osoby doznające przemocy domowej otrzymają kompleksową ochronę również poza domem. Policja oraz Żandarmeria Wojskowa otrzymała uprawnienia, by wydać wobec sprawcy: zakaz zbliżania się do osoby dotkniętej przemocą na odległość ustaloną w metrach; zakaz kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną, aby uniemożliwić jej nękanie również za pomocą środków komunikowania się na […]