Euro – Medica Sp. z o.o. naszym partnerem!

Wśród grona podmiotów współpracujących z naszym stowarzyszeniem, ważnym partnerem w zakresie wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższym jest Poradnia Psychologiczna
dla Dzieci i Młodzieży Euro – Medica Sp. z o. o. Rolą tej placówki jest świadczenie wsparcia i pomocy
dla niepełnoletnich i uczących się młodych osób doświadczających różnego rodzaju trudności i kryzysów psychicznych. Działalność naszego partnera opiera się na nowym modelu ochrony zdrowia psychicznego, związanego z działaniem ośrodków opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej i II poziomu referencyjnego. Bezpłatną pomoc świadczą psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi.  Do korzystania z usług Euro – Medici nie jest wymagane skierowanie od lekarza.

Współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem, a Euro -Medica odbywa się w szczególności w takich obszarach jak:

  1. konsultacje merytoryczne prowadzone pomiędzy specjalistami Poradni i pracownikami Stowarzyszenia;
  2. wsparcie w rozwiązywaniu trudności podopiecznych Stowarzyszenia z obszaru zdrowia psychicznego;
  3. współpraca Stowarzyszenia ze specjalistami Poradni dotycząca realizacji planu terapeutycznego (po uzyskaniu zgody rodziców/ opiekunów prawnych lub dziecka pełnoletniego).

Euro – Medica świadczy swoje usługi na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Więcej informacji: https://euro-medica.pl