Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

1 lipca weszła w życie ustawa, usprawniająca postępowania cywilne. Najważniejsze zmiany: Sprawami, których wartość przedmiotu sporu jest niższa 100 tys. złotych, zajmą się sądy rejonowe. Złożenie wniosku o wyłączenie sędziego, który nie jest członkiem składu orzekającego, jest niedopuszczalne. Został poszerzony katalog pism stanowiących nadużycie prawa procesowego. W sprawach konsumenckich przedsiębiorca będzie zobowiązany do przedkładania całego […]

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

19 sierpnia 2003 roku w placówce ONZ w Bagdadzie w wyniku zamachu bombowego zginęło 22 osób, w tym Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Sérgio Vieira de Mello. Tę datę co roku upamiętnia, obchodzony właśnie dzisiaj Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Święto to przypomina, jak wielkie poświęcenie wkładacie na co dzień w pracę na rzecz pomocy […]