Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

1 lipca weszła w życie ustawa, usprawniająca postępowania cywilne. Najważniejsze zmiany:

  • Sprawami, których wartość przedmiotu sporu jest niższa 100 tys. złotych, zajmą się sądy rejonowe.
  • Złożenie wniosku o wyłączenie sędziego, który nie jest członkiem składu orzekającego, jest niedopuszczalne.
  • Został poszerzony katalog pism stanowiących nadużycie prawa procesowego.
  • W sprawach konsumenckich przedsiębiorca będzie zobowiązany do przedkładania całego materiału dowodowego na początku postępowania.
  • Nowelizacja zakłada również szybsze i sprawniejsze e-licytacje.
  • Nowe rozwiązania alimentacyjne zakładają zaspokojenie zaległych, bieżących oraz przyszłych należności.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/usprawnienie-postepowan-cywilnych–nowelizacja-kpc-wchodzi-w-zycie

Post powstał w ramach projektu „Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych”.