Informacje zwrotne od uczestników i uczestniczek warsztatów partycypacyjnych

W okresie czerwiec – sierpień 2023 roku zrealizowaliśmy 15 ogólnopolskich warsztatów partycypacyjnych podczas których Trenerki konsultowały z uczestnikami poszczególne standardy pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, wypracowane wcześniej podczas pilotażowych działań w województwie lubelskim. Analiza wniosków zgłoszonych przez uczestniczki i uczestników warsztatów: pojawiły się opinie, że przeprowadzenie tego typu szkoleń w formie stacjonarnej przyniosłoby jeszcze więcej korzyści; […]

Wyniki ewaluacji warsztatów partycypacyjnych

W okresie czerwiec – sierpień 2023 roku zrealizowaliśmy 15 ogólnopolskich warsztatów partycypacyj-nych podczas których Trenerki konsultowały z uczestnikami poszczególne standardy pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, wypracowane wcześniej podczas pilotażowych działań w województwie lubelskim. Wyniki ankiet ewaluacyjnych (wyniki średnie) przedstawiają się następująco: Warsztat spełnił moje oczekiwania: 4,4 Warsztat realizowany był w sposób partycypacyjny (dyskusja): 4,7 Informacje omówione […]