Wyniki ewaluacji warsztatów partycypacyjnych

W okresie czerwiec – sierpień 2023 roku zrealizowaliśmy 15 ogólnopolskich warsztatów partycypacyj-nych podczas których Trenerki konsultowały z uczestnikami poszczególne standardy pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, wypracowane wcześniej podczas pilotażowych działań w województwie lubelskim.

Wyniki ankiet ewaluacyjnych (wyniki średnie) przedstawiają się następująco: 

  • Warsztat spełnił moje oczekiwania: 4,4 
  • Warsztat realizowany był w sposób partycypacyjny (dyskusja): 4,7 
  • Informacje omówione podczas warsztatu dotyczyły konsultacji standardów pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem: 4,7 
  • Mogę polecić warsztat innym osobom: 4,6 
  • Udział w warsztacie był dobrze wykorzystanym czasem: 4,6 
  • Udział w warsztacie przyczynił się do podniesienia mojej wiedzy z zakresu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem: 4,4.

 

Serdecznie dziękujemy uczestnikom i uczestniczkom za zaangażowanie swojego czasu na rzecz naszej inicjatywy mającej przynieść ważny efekt w skali całej Polski!