Zapisz się na konferencję online!

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych konferencjach online „Standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem” – adresowanych do pracowników Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie każdego z województwa (kadra merytoryczna), przedstawicieli kadry kierowniczej i zarządzającej instytucji publicznych, Policji i organizacji zaangażowanych w realizację zadań na rzecz przeciwdziałania przestępczości z terenu każdego województwa. Program konferencji: Diagnoza systemu pomocowego […]

Poszukujesz informacji na temat ustawy antyprzemocowej 2.0?

„Kilkuletnie doświadczenia pandemii COVID i obserwacji zjawiska przemocy domowej przez pryzmat rozwiązań wprowadzonych w 2020 r. ustawą antyprzemocową spowodowały przygotowanie kolejnych propozycji zmian. Miały one na celu w jeszcze większym stopniu zwiększyć ochronę pokrzywdzonych oraz wypełnienie zaobserwowanych luk w zakresie codziennego funkcjonowania osób pokrzywdzonych po zastosowaniu nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego/ zakazu zbliżania się.”dr Jakub KosowskiUstawa […]

Podręcznik już wkrótce w wersji elektronicznej i papierowej!

Dużymi krokami zbliża się czas wydania podręcznika „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestęp-stwem – standaryzacja pracy pracowników służb pomocowych jako narzędzie zwiększenia efektyw-ności pomocy”. Podręcznik będzie dostępny jako e-book oraz w wersji papierowej. Wierzcie nam, nie jest to proste działanie… Bardzo nam zależy, by nasza publikacja była ważnym kro-kiem w kierunku standaryzacji pracy służb pomocowych na rzecz […]

Interwencja i zapobieganie obojętności w szkole

O znaczeniu treningów empatii i wrażliwości interpersonalnej możecie przeczytać w najnowszym artykule Sylwii Kity pt. „Przemoc w szkole. W jaki sposób interweniować i zapobiegać obojętności wobec krzywdzenia” w ramach Niebieskiej Akademii Warszawska Instytutu Psychologii Zdrowia NIEBIESKA LINIA. Polecamy! https://www.niebieskalinia.pl/aktualnosci/niebieska-akademia-warszawska/przemoc-w-szkole-w-jaki-sposob-interweniowac-i-zapobiegac-obojetnosci-wobec-krzywdzenia Post powstał w ramach projektu „Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy […]