Porównanie wyników ewaluacji z naszych czterech konferencji

Do tej pory zrealizowaliśmy konferencje online dla województwa lubelskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Prezentujemy porównanie wyników ankiet ewaluacyjnych z konferencji dedykowanych poszczególnym województwom. Wykres przedstawia wyniki średnie zliczone na podstawie otrzymanych ankiet ewaluacyjnych. W ankiecie zawarto 5 stwierdzeń do których osoba uzupełniająca miała się ustosunkować na skali pięciostopniowej, gdzie 5 – ocena najwyższa, 1 – […]

Artykuł „Młodzież uzależniona od substancji psychoaktywnych” w Głosie Pedagogicznym!

Zapraszamy do lektury listopadowego wydania „Głosu Pedagogicznego”, a w nim artykuł Klaudia Waryszak-Lubaś. Edukacja „Młodzież uzależniona od substancji psychoaktywnych. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka”. Znajdziecie informacje na temat: – modelu biopsychospołecznego uzależnienia, – regulacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o inspekcji sanitarnej, – czynników ryzyka i czynników chroniące, – mapy placówek pomocy. Jeszcze w […]

Ewaluacja konferencji online – województwo lubelskie

Ewaluacja konferencji online. Województwo lubelskie. Bezpłatna konferencja online „Standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem” dedykowana pracownikom / współpracownikom / wolontariuszom podmiotów funkcjonujących w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz pracownikom / współpracownikom / wolontariuszom służb pomocowych z terenu województwa lubelskiego odbyła się w dniu 4 października 2023 roku. Ankietę ewaluacyjną w formie online uzupełniło 176 […]