Broszura współtworzona z Fundacją Sempre a Frente

Broszura „Nieformalne metody pracy z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem krzywdzenia” już wkrótce! Broszura powstaje dzięki współpracy z Fundacją Sempre a Frente.

„Metody pracy nieformalnej i pozaformalnej mogą znacznie podnieść skuteczność udzielanego wsparcia oraz pomocy terapeutycznej, a jednocześnie dać większe poczucie bezpieczeństwa w pracy, gdyż dzieją się niejako „przy okazji”. Można np. pracować z ruchem, tworzyć rękodzieło, współpracować z robotem czy przeżywać leśne przygody i jednocześnie doświadczać leczniczych skutków tych działań. W pracy nieformalnej i pozaformalnej „pomagaczem” może być zarówno psycholog, terapeuta, pedagog czy nauczyciel, jak i pracownik młodzieżowy, rodzic, sąsiad lub kolega z podwórka, z wyłączeniem – oczywiście – sprawców krzywdzenia […].W Fundacji Sempre a Frente od kilkunastu lat pracujemy z dziećmi i młodzieżą, m.in. z doświadczeniem krzywdzenia, wykorzystując metody nieformalne i pozaformalne, z powodzeniem łącząc je z metodami formalnymi. Do realizacji pomocy wykorzystujemy przede wszystkim: pracę z ciałem i ruchem, pracę z naturą, czy pracę ze środkami wyrazu artystycznego. Widzimy skuteczność tych działań w kontakcie z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem krzywdzenia, dlatego właśnie te sposoby pracy pozaformalnej przybliżymy w dalszej części opracowania. Zaproponujemy też konkretne aktywności, które mogą zostać wykorzystane przez osoby pomagające w procesie pomagania albo przez same dzieci lub młodzież.”

Marta Szczodrak, Jagoda Idzik, autorki broszury „Nieformalne metody pracy z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem krzywdzenia”.

Przypominamy, że wszystkie broszury są dostępne w formie elektronicznej na stronie: https://wysokiestandardy.pl/broszury/.

Mamy też jeszcze wersje papierowe broszur. Chętnie je wyślemy! Prosimy tylko o zgłoszenie na adres: promocja@stowarzyszeniebonafides.pl.