Chcesz dowiedzieć się więcej o procesie mediacji?

Mediacja jest jedną z bezpłatnych form wsparcia oferowanych przez Okręgowe Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w ramach działań finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Aby umiejętnie zmotywować osoby pokrzywdzone przestępstwem do udziału w procesie mediacji potrzebna jest pewna dawka wiedzy odnośnie specyfiki tego procesu, roli mediatora oraz korzyści płynących z mediacji. To wszystko znajdziecie Państwo w naszej ostatniej broszurze, która jest właśnie przygotowywana, a jej wydanie nastąpi najpewniej w III kwartale 2023 roku.


Broszura „Motywowanie klientów do skorzystania z profesjonalnej pomocy” autorstwa dr Marcina Demczuka i Aleksandry Skwary już niedługo będzie dostępna w formie elektronicznej oraz w formie papierowej!


Tę i inne broszury przez nas przygotowane znajdziesz tutaj: https://wysokiestandardy.pl/broszury/

Do pobrania w wersji elektronicznej:
• Jakub Kosowski, Marcin Demczuk, Stosowanie ustawy “antyprzemocowej”. Środki prawnej ochrony przed przemocą oraz sposoby wspierania rodziny w procesie korzystania ze środków ochrony przed przemocą.
• Ewa Kalińska-Grądziel, Iwona Ulfik-Jaworska, Praktyczne aspekty interwencji kryzysowej w pracy z osobami pokrzywdzonym przestępstwem.
• Natalia Zielińska- Burda, Lidia Osiej-Furgała, Jak skutecznie realizować działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem z wykorzystaniem narzędzi Funduszu Sprawiedliwości? Kompendium wiedzy dla pracowników instytucji pomocowych.
• Aleksandra Skwara, Joanna Szeluga, Terapeutyczna moc fotografii
• Karolina Cala – Lewtak, Joanna Niczyporuk, Jak skutecznie kreować własny wizerunek na rynku pracy i stać się wartościowym pracownikiem? Praktyczny poradnik poruszania się po rynku pracy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.
• Katarzyna Osiak – Krynicka, Elżbieta Trubiłowicz, Dziecko i rodzina w sytuacji pokrzywdzenia przestępstwem.
• Iwona Przewor, Małgorzata Czarnecka, Partnerstwa wzmacniające efektywną współpracę w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym.
• Marta Szczodrak, Jagoda Idzik, Nieformalne metody pracy z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem krzywdzenia;
• Agnieszka Jaśkowska, Iwona Ulfik – Jaworska, Jak pomagać osobom pokrzywdzonym przestępstwem? Praktyczny poradnik dla osób pierwszego kontaktu. Część 1;
• Agnieszka Jaśkowska, Iwona Ulfik – Jaworska, Jak pomagać osobom pokrzywdzonym przestępstwem? Praktyczny poradnik dla osób pierwszego kontaktu. Część 2;
• Jakub Kosowski, Marcin Demczuk, Profesjonalizacja działań pomocowych skierowanych do osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższym. Wybrane zagadnienia raportu „Diagnoza potrzeb i funkcjonowania instytucji pomocowych realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przestępczości w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem pod kątem kompetencji pracowników instytucji pomocowych”.