Dowiedz się, jakie organizacje uczestniczyły w przygotowaniu naszej najnowszej broszury!

Broszura „Zwiększanie widoczności działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych. Kreowanie pozytywnego wizerunku organizacji i prowadzenie efektywnych działań marketingowych” autorstwa Karoliny Cali-Lewtak i Lidii Osiej-Furgały jest naszą drugą pozycją, w której poruszamy tematy wskazane w raporcie „Diagnoza potrzeb i funkcjonowania instytucji pomocowych realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przestępczości w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem pod kątem kompetencji pracowników instytucji pomocowych”, jako istotne z punktu widzenia profesjonalizacji działań pomocowych skierowanych do osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższym.

Z raportu wynika, że istnieje duża potrzeba prowadzenia działań promocyjnych, zwiększających widoczność organizacji i budujących ich pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym oraz Internecie. Wydaje się, że konieczne jest wprowadzenie założenia, że dobra promocja działań związanych z pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym składa się z dwóch głównych elementów:

 • prowadzenia dobrej jakości działań promocyjnych w przestrzeni wirtualnej,
 • inicjowania i wspierania współpracy międzyinstytucjonalnej w przestrzeni konkretnego miasta, powiatu czy województwa.

Nasza broszura zawiera informacje pochodzące od specjalistki z zakresu dobrej jakości promocji i marketingu w przestrzeni wirtualnej i nie tylko – pani Karoliny Cali-Lewtak oraz informacje od specjalistki z „pierwszej linii frontu”, czyli z zakresu budowania współpracy międzyinstytucjonalnej – pani Lidii Osiej-Furgały. Ważne dla nas jest to, że w części dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zwiększania widoczności działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych oraz kreowania pozytywnego wizerunku organizacji i prowadzenia efektywnych działań marketingowych zawarliśmy nie tylko opisy działań, które sprawdzają się w Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności BONA FIDES, ale także zaproponowaliśmy współtworzenie tej części innym podmiotom z całej Polski, działającym w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym. To było również dla nas lekcją tego, jak promować naszą inicjatywę i zachęcać inne podmioty do przekazania informacji o swoich doświadczeniach i pomysłach. Okazało się, że ten proces wymagał znacznie więcej czasu, niż nam się wydawało. I był trudniejszy, niż nam się wydawało. Stąd nasza refleksja, że zarówno promocja, jak i współpraca między instytucjami to procesy, które wymagają czasu i staranności, by przynieść dobry efekt!

Jesteśmy wdzięczni zaangażowanym organizacjom i ich przedstawicielom za otwartość w dzieleniu się informacjami na temat prowadzonych działań. Serdecznie dziękujemy następującym instytucjom za pozytywną odpowiedź na naszą inicjatywę i zaproszenie:

 

Dziękujemy Autorkom za poświęcony czas i serce włożone w tę broszurę! W tym miejscu dziękujemy także pani Agnieszce Jaśkowskiej, konsultantce merytorycznej drugiego rozdziału. Dziękujemy Wydawnictwu Episteme za współpracę, dzięki której nasze broszury prezentują się naprawdę pięknie!

Tę i inne broszury przez nas przygotowane znajdziesz tutaj: https://wysokiestandardy.pl/broszury/. Do pobrania w wersji elektronicznej:

 • Jakub Kosowski, Marcin Demczuk, Stosowanie ustawy „antyprzemocowej”. Środki prawnej ochrony przed przemocą oraz sposoby wspierania rodziny w procesie korzystania ze środków ochrony przed przemocą.
 • Ewa Kalińska-Grądziel, Iwona Ulfik-Jaworska, Praktyczne aspekty interwencji kryzysowej w pracy z osobami pokrzywdzonym przestępstwem.
 • Natalia Zielińska- Burda, Lidia Osiej-Furgała, Jak skutecznie realizować działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem z wykorzystaniem narzędzi Funduszu Sprawiedliwości? Kompendium wiedzy dla pracowników instytucji pomocowych.
 • Aleksandra Skwara, Joanna Szeluga, Terapeutyczna moc fotografii.
 • Karolina Cala – Lewtak, Joanna Niczyporuk, Jak skutecznie kreować własny wizerunek na rynku pracy i stać się wartościowym pracownikiem? Praktyczny poradnik poruszania się po rynku pracy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.
 • Katarzyna Osiak – Krynicka, Elżbieta Trubiłowicz, Dziecko i rodzina w sytuacji pokrzywdzenia
  przestępstwem.
 • Iwona Przewor, Małgorzata Czarnecka, Partnerstwa wzmacniające efektywną współpracę w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym.
 • Marta Szczodrak, Jagoda Idzik, Nieformalne metody pracy z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem krzywdzenia.
 • Agnieszka Jaśkowska, Iwona Ulfik – Jaworska, Jak pomagać osobom pokrzywdzonym przestępstwem? Praktyczny poradnik dla osób pierwszego kontaktu. Część 1.
 • Agnieszka Jaśkowska, Iwona Ulfik – Jaworska, Jak pomagać osobom pokrzywdzonym przestępstwem? Praktyczny poradnik dla osób pierwszego kontaktu. Część 2.
 • Jakub Kosowski, Marcin Demczuk, Profesjonalizacja działań pomocowych skierowanych do osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższym. Wybrane zagadnienia raportu „Diagnoza potrzeb i funkcjonowania instytucji pomocowych realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przestępczości w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem pod kątem kompetencji pracowników instytucji pomocowych”.