DZIECKO: Hejt i nękanie w internecie/ ДИТИНСТВО: Ненависть і булінг в інтернеті

PL 

Nękanie w internecie, czyli cyberprzemoc, może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego dziecka.

Oto sygnały, na które warto zwrócić uwagę, mogące wskazywać, że dziecko jest ofiarą cyberprzemocy:

 • Unikanie internetu: dziecko, które wcześniej chętnie korzystało z internetu, nagle zaczyna unikać korzystania z komputera, telefonu lub mediów społecznościowych.
 • Zmieniony nastrój po korzystaniu z internetu: dziecko wydaje się zdenerwowane, smutne lub rozdrażnione bezpośrednio po lub podczas korzystania z urządzeń elektronicznych.
 • Wycofanie społeczne: dziecko może unikać kontaktów z przyjaciółmi i rodziną, wycofywać się z życia społecznego i zamykać się w sobie.
 • Zmiany nastroju: nagle zmieniające się nastroje, takie jak smutek, płaczliwość, depresja, lęk lub drażliwość, mogą wskazywać na problemy z cyberprzemocą. Spadek wyników w nauce: dziecko, które doświadcza cyberprzemocy, może mieć trudności z koncentracją, co prowadzi do spadku wyników w nauce.
 • Niechęć do chodzenia do szkoły: lęk przed spotkaniem się z rówieśnikami, którzy mogą być sprawcami nękania, może powodować unikanie szkoły.
 • Problemy ze snem: nękane dzieci mogą mieć trudności z zasypianiem, często budzą się w nocy lub doświadczają koszmarów.
 • Objawy somatyczne:bóle głowy, bóle brzucha i inne dolegliwości fizyczne mogą być wynikiem stresu związanego z cyberprzemocą.
 • Nagłe zmiany w używaniu urządzeń: dziecko może nagle zacząć używać swoich urządzeń w tajemnicy, szybko zamykając okna przeglądarki lub aplikacje, gdy ktoś zbliża się do niego.
 • Niechęć do rozmów o aktywności online: dziecko może unikać rozmów na temat tego, co robi w internecie lub z kim się komunikuje.
 • Otrzymywanie podejrzanych wiadomości: dziecko może otrzymywać obraźliwe, groźne lub niepokojące wiadomości, e-maile czy komentarze na swoich profilach w mediach społecznościowych.
 • Zmiany w kontaktach online: Znaczące zmiany w liczbie znajomych lub obserwujących w mediach społecznościowych mogą wskazywać na problemy z nękaniem.
 • Samookaleczenia i myśli samobójcze: Dzieci doświadczające cyberprzemocy mogą zacząć wykazywać zachowania autodestrukcyjne lub mówić o samobójstwie jako sposobie ucieczki od prześladowców.
 • Bezpośrednie prośby o pomoc: Czasami dzieci próbują komunikować swoje problemy w subtelny sposób, mówiąc o złych doświadczeniach online, jednak mogą się bać bezpośrednio poprosić o pomoc.
 • Sygnały niebezpośrednie: Dziecko może wyrażać swoje problemy przez sztukę, pisanie lub inne formy ekspresji, które mogą zawierać wskazówki na temat przeżywanego nękania.

  Rozpoznanie tych sygnałów i podjęcie odpowiednich działań może pomóc dziecku w przezwyciężeniu trudności związanych z cyberprzemocą. Ważne jest, aby rodzice i opiekunowie byli uważni i gotowi do rozmowy oraz wsparcia, tworząc bezpieczne środowisko, w którym dziecko może otwarcie mówić o swoich doświadczeniach.

UA
Залякування в Інтернеті або кібербулінг може мати серйозні наслідки для психічного та емоційного здоров’я дитини.

Ось ознаки, на які слід звернути увагу, які можуть свідчити про те, що ваша дитина стала жертвою кібербулінгу: Зміни в поведінці в Інтернеті:

 • Уникання Інтернету: дитина, яка раніше прагнула користуватися Інтернетом, раптом починає уникати використання комп’ютера, телефону чи соціальних мереж.
 • Зміна настрою після користування Інтернетом: Дитина виглядає засмученою, сумною або дратівливою відразу після або під час використання електронних пристроїв.
 • Зміни в поведінці та настрої: Соціальна відстороненість: Дитина може уникати контактів з друзями та родиною, віддалятися від соціального життя та замкнутись у собі.
 • Зміни настрою: Раптові зміни настрою, такі як смуток, плаксивість, депресія, тривога або дратівливість, можуть свідчити про проблеми з кіберзалякуванням.
 • Шкільні проблеми: Зниження успішності: дитина, яка зазнає кіберзалякування, може мати труднощі з концентрацією, що призводить до зниження успішності.
 • Небажання йти до школи: Страх перед однолітками, які можуть бути хуліганами, може змусити учнів уникати школи.
 • Зміни фізичного здоров’я: Проблеми зі сном: Діти, які зазнали знущань, можуть мати труднощі із засинанням, часто прокидатися вночі або переживати кошмари.
 • Соматичні симптоми: Головний біль, біль у животі та інші фізичні захворювання можуть бути результатом стресу, пов’язаного з кіберзалякуванням.
 • Змінені звички спілкування: Раптові зміни у використанні пристрою: Ваша дитина може раптово почати таємно користуватися своїми пристроями, швидко закриваючи вікна вебпереглядача (браузера) або програми, коли хтось до неї підходить.
 • Небажання говорити про діяльність в Інтернеті: Ваша дитина може уникати розмов про те, що вона робить в Інтернеті або з ким спілкується.
 • Непрямі сигнали: Дитина може виражати проблеми за допомогою мистецтва, письма чи інших форм самовираження, які можуть містити підказки про знущання, яких вона зазнає.

  Розпізнавання цих сигналів і вжиття відповідних заходів може допомогти вашій дитині подолати труднощі, пов’язані з кібербулінгом. Важливо, щоб батьки та опікуни були уважними та готовими до розмови та підтримки, створюючи безпечне середовище, у якому дитина може відкрито говорити про свій досвід та переживання.