Dziękujemy za udział w badaniach!

Dziękujemy pracownikom Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”, Stowarzyszenia Integracji Rodzin „Przystań”, Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz pracownikom naszego Stowarzyszenia „BONA FIDES” za udział w wywiadach fokusowych dla pracowników ośrodków pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Wasze ogromne doświadczenie daje nam olbrzymi zasób wiedzy, będącej podstawą wypracowania standardów świadczonej pomocy w Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.