Efekty współpracy – pierwsza broszura w 2023 roku!

Broszura „Zwiększanie widoczności działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższym. Kreowanie pozytywnego wizerunku organizacji i prowadzenie efektywnych działań marketingowych” już wkrótce będzie dostępna!

Broszura jest efektem współpracy z nami organizacji pozarządowych, które podjęły decyzję o podzieleniu się informacjami na temat własnych działań marketingowych. Serdecznie dziękujemy następującym organizacjom za pozytywną odpowiedź na naszą inicjatywę i na nasze zaproszenie:

 

Jak opisy tych organizacji trafiły do nas? Jak my trafiliśmy do tych organizacji?

W listopadzie 2022 roku rozesłaliśmy do szerokiego grona instytucji / organizacji działających na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadków i osób im najbliższym, w tym – dzięki pomocy Ministerstwa Sprawiedliwości – do podmiotów realizujących zadania Okręgowych Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem ankietę online. Celem kontaktu było wyłonienie opisów działań, które:

  • czynią instytucje działające w wyżej wymienionym zakresie bardziej widocznymi 
    w środowisku lokalnym i w Internecie,
  • budują pozytywny wizerunek organizacji / instytucji, 
  • promują treści dotyczące działań skierowanych do osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych,
  • wspierają współpracę pomiędzy różnymi instytucjami sieci pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem,
  • zwiększają rozpoznawalność instytucji / organizacji działających w obszarze pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. 

I te właśnie organizacje zgłosiły się do nas, przesyłając poprawnie wypełnione ankiety! Informacje od nich tworzą zbiór inicjatyw i pomysłów dla grona podmiotów otwartych na popularyzację działań z tego obszaru.  Serdecznie dziękujemy za współpracę!