Ewaluacja konferencji online. Województwo kujawsko-pomorskie.

Bezpłatna konferencja online „Standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem” dedykowana pracownikom / współpracownikom / wolontariuszom podmiotów funkcjonujących w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz pracownikom / współpracownikom / wolontariuszom służb pomocowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego odbyła się w dniu 22 listopada 2023 roku.

Ankietę ewaluacyjną w formie online uzupełniło 38 uczestników i uczestniczek konferencji. Wyniki ankiet ewaluacyjnych (wyniki średnie, skala pięciostopniowa, gdzie 5 – ocena najwyższa, 1 – ocena najniższa) przedstawiają się następująco:

  • Konferencja spełniła moje oczekiwania: 4,7
  • Tematyka konferencji była zbieżna z moimi potrzebami: 4,7
  • Informacje przedstawione na konferencji wykorzystam w swojej pracy zawodowej: 4,8
  • Mogę polecić konferencję innym osobom: 4,8
  • Udział w konferencji był dobrze wykorzystanym czasem: 4,8

Serdecznie dziękujemy uczestnikom i uczestniczkom za zaangażowanie swojego czasu na rzecz naszej inicjatywy mającej przynieść ważny efekt w skali całej Polski!