Joanna Kuzawińska “Przemoc rówieśnicza jako zagrożenie dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” w najnowszym wydaniu „Życia Szkoły”!

W najnowszym wydaniu „Życia Szkoły” znajdziecie artykuł Joanny Kuzawińskiej „Przemoc rówieśnicza jako zagrożenie dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, a w nim:
👉 Czym jest przemoc rówieśnicza?
👉 Jakie są rodzaje przemocy rówieśniczej?
👉 Pandemia a przemoc rówieśnicza
👉 Konsekwencje przemocy rówieśniczej
👉 Zapobieganie przemocy rówieśniczej
👉 Gdzie szukać pomocy?
Joanna Kuzawińska – absolwentka pedagogiki KUL. W latach 2019-2021 pełniła obowiązki osoby pierwszego kontaktu w Stowarzyszeniu Bona Fides. Zdobyła bogate doświadczenie w pracy z osobami i rodzinami, w których dochodzi do przestępstw, kryzysów, rodzinami wykluczonymi bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Odbyła szereg szkoleń specjalistycznych z zakresu pomocy osobom doświadczającym przemocy. Posiada bogatą wiedzę z zakresu przeciwdziałania przestępczości.