Konferencja – województwo łódzkie. Wyniki ewaluacji

Przedstawiamy zestawienie wyników badania ewaluacyjnego przeprowadzonego
po konferencji online „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających
w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości” dla pracowników instytucji pomocowych z terenu województwa łódzkiego, która odbyła się 4 grudnia 2020r.

Ankietę ewaluacyjną po konferencji wypełniło 92 uczestników. Do przeprowadzenia badania użyto ankiety online, składającej się z pięciu pytań, gdzie odpowiedź należało zaznaczyć na skali sześciostopniowej, gdzie punkty na skali oznaczały odpowiednio:
1 – całkowicie się nie zgadzam, 2 – nie zgadzam się, 3 – raczej się nie zgadzam, 4 – raczej się zgadzam, 5 – zgadzam się, 6 –zdecydowanie zgadzam się, a także uzasadnić odpowiedź oraz dwóch pytań otwartych dotyczących opinii na temat organizacji konferencji oraz innych spostrzeżeń.