Konferencja – województwo śląskie. Wyniki ewaluacji.

Przedstawiamy zestawienie wyników badania ewaluacyjnego przeprowadzonego po konferencji online „Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych działających w Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości”  dla pracowników instytucji pomocowych z terenu województwa śląskiego, która odbyła się 23 listopada 2020r.

Ankietę ewaluacyjną po konferencji wypełniło 88 uczestników. Do przeprowadzenia badania użyto ankiety online, składającej się z pięciu pytań, gdzie odpowiedź należało zaznaczyć na skali sześciostopniowej, gdzie punkty na skali oznaczały odpowiednio: 1 – całkowicie się nie zgadzam,
2 – nie zgadzam się, 3 – raczej się nie zgadzam, 4 – raczej się zgadzam, 5 – zgadzam się,
6 –zdecydowanie zgadzam się, a także uzasadnić odpowiedź oraz dwóch pytań otwartych dotyczących opinii na temat organizacji konferencji oraz innych spostrzeżeń.

Opracowanie: Agnieszka Kwiatkowska