Małe piękne spotkanie. Inne działania projektowe w przygotowaniu!

W dniu 27 kwietnia 2023 roku odbyło się piękne spotkanie w siedzibie działań naszego Stowarzyszenia na  ul. Niecałej 18/3 w Lublinie. Jest to jedno z wielu spotkań, które odbywają się u nas od pewnego czasu. To było całkiem niewielkie spotkanie, jeżeli chodzi o ilość osób, ale ogromne jeżeli chodzi o wnioski i konkretne działania z niego płynące. Otóż, tego dnia koordynatorka naszego projektu Aleksandra Rutkowska rozmawiała z dr Katarzyną Osiak – Krynicką.

Panią Katarzynę Osiak – Krynicką mogą Państwo kojarzyć z niezwykle efektywnych działań edukacyjnych. Pani Katarzyna jest współautorką broszury „Dziecko i rodzina w sytuacji pokrzywdzenia przestępstwem”, w sposób klarowny i wyczerpujący opisała zagadnienia dla profesjonalistów pracujących z dziećmi pokrzywdzonymi przestępstwem i ich rodzicami dotyczące udziału w procesie karnym dziecka pokrzywdzonego przestępstwem.  Pani Katarzyna poprowadziła także dla nas w 2022 roku webinar „Przesłuchanie w procesie karnym dziecka w charakterze pokrzywdzonego i świadka – informacje dla profesjonalistów pracujących z dziećmi pokrzywdzonymi”. Otrzymaliśmy wówczas mnóstwo pozytywnych informacji zwrotnych od uczestniczek i uczestników webinaru:

 • „Uważam, że taki webinar powinien być obowiązkowy dla każdego sędziego prokuratora !!!”
 • „I to co roku” – dopisek innej osoby do poprzedniego komentarza
 • „Bardzo ciekawe treści”
 • „Dziękuję serdecznie za ciekawe treści i dobry przekaz”
 • „Bardzo serdecznie dziękuję! Pani Katarzyna niezwykle ciekawie wyjaśniła temat!!!”
 • „Bardzo duża wiedza osoby prowadzącej”
 • „Ciekawy webinar, pomocny w pracy kuratora sądowego”
 • „Wartościowe szkolenie, prowadzone w sposób profesjonalny”
 • „Bardzo interesujący webinar”.

To małe piękne spotkanie dotyczyło tego, w jaki sposób utrwalić i dalej upowszechniać treści dotyczące bezpiecznego udziału dziecka pokrzywdzonego przestępstwem w procesie karnym, które w tak profesjonalny i angażujący sposób przekazuje pani dr Katarzyna Osiak – Krynicka.  Mamy nadzieję w tym roku na wspólne działania:

 • artykuł prasowy dotyczący tej ważnej tematyki i opublikowany w ogólnopolskiej prasie,
 • wskazanie standardów ochrony dzieci w przygotowywanym właśnie podręczniku „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem – standaryzacja pracy pracowników służb pomocowych jako narzędzie zwiększania efektywności pomocy”,
 • rozpoczęcie dyżurów pani dr Katarzyny Osiak – Krynickiej w Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności „BONA FIDES” dla rodziców dzieci pokrzywdzonych przestępstwem.

 

Małe piękne spotkanie. Takie mają największy sens!