Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy.  Święto ustanowione jest przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w dniu urodzin Mahatmy Gandhiego, pioniera filozofii i strategii niestosowania przemocy. Dzisiaj szczególnie uwrażliwiamy na problem przemocy i zachęcamy do poszukiwania rozwiązań.


Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Jest to przede wszystkim pomoc prawna, psychologiczna, psychoterapeutyczna i materialna. Bezpłatną pomoc można uzyskać w jednym z Okręgowych Ośrodków lub Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Wykaz wszystkich organizacji, które świadczą pomoc znajduje się na stronie  Funduszu Sprawiedliwości: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.

 

Najnowsze artykuły