Nasza trzecia broszura…I ostatnia!

„Motywowanie do skorzystania z profesjonalnej pomocy nie zawsze jest łatwą czynnością. Nie każdy widzi potrzebę do zmiany, nie każdy wierzy, że zmiana jest możliwa, a także nie każdy znajduje w sobie niezbędną siłę do tego, aby rozpocząć proces zmiany. Zdarza się, że z różnych przyczyn zewnętrznych ktoś zdecyduje się na wejście w jakąś formę działań pomocowych, ale jego motywacja nie ma charakteru wewnętrznego (Łukaszewski, Doliński, 2000; Reber, 2002) i opiera się jedynie na naciskach płynących od innych osób czy instytucji. To z kolei sprowadza się do tego, że osoba nadal może mieć wątpliwości co do istoty potrzebnych zmian i nie zaangażować się wystarczająco w proces pomocowy, a to wiązać się będzie z brakiem pożądanych efektów i niestety umocnieniem negatywnych przekonań dotyczących wdrażania zmian w swoim życiu. Dlatego ważne jest nie tylko nakłonienie osoby do pójścia do specjalisty, ale też w dalszym etapie do wzięcia odpowiedzialności za udział w działaniach ochronnych, prozdrowotnych czy terapeutycznych.”

dr Marcin Demczuk

Już wkrótce broszura numer 3 w tym roku!

Broszura „Motywowanie klientów do skorzystania z profesjonalnej pomocy” autorstwa dr Marcina Demczuka i Aleksandry Skwary już niedługo będzie dostępna w formie elektronicznej oraz w formie papierowej!


Tę i inne broszury przez nas przygotowane znajdziesz tutaj: https://wysokiestandardy.pl/broszury/.

Do pobrania w wersji elektronicznej:
• Jakub Kosowski, Marcin Demczuk, Stosowanie ustawy “antyprzemocowej”. Środki prawnej ochrony przed przemocą oraz sposoby wspierania rodziny w procesie korzystania ze środków ochrony przed przemocą.
• Ewa Kalińska-Grądziel, Iwona Ulfik-Jaworska, Praktyczne aspekty interwencji kryzysowej w pracy z osobami pokrzywdzonym przestępstwem.
• Natalia Zielińska- Burda, Lidia Osiej-Furgała, Jak skutecznie realizować działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem z wykorzystaniem narzędzi Funduszu Sprawiedliwości? Kompendium wiedzy dla pracowników instytucji pomocowych.
• Aleksandra Skwara, Joanna Szeluga, Terapeutyczna moc fotografii
• Karolina Cala – Lewtak, Joanna Niczyporuk, Jak skutecznie kreować własny wizerunek na rynku pracy i stać się wartościowym pracownikiem? Praktyczny poradnik poruszania się po rynku pracy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.
• Katarzyna Osiak – Krynicka, Elżbieta Trubiłowicz, Dziecko i rodzina w sytuacji pokrzywdzenia przestępstwem.
• Iwona Przewor, Małgorzata Czarnecka, Partnerstwa wzmacniające efektywną współpracę w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym.
• Marta Szczodrak, Jagoda Idzik, Nieformalne metody pracy z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem krzywdzenia;
• Agnieszka Jaśkowska, Iwona Ulfik – Jaworska, Jak pomagać osobom pokrzywdzonym przestępstwem? Praktyczny poradnik dla osób pierwszego kontaktu. Część 1;
• Agnieszka Jaśkowska, Iwona Ulfik – Jaworska, Jak pomagać osobom pokrzywdzonym przestępstwem? Praktyczny poradnik dla osób pierwszego kontaktu. Część 2;
• Jakub Kosowski, Marcin Demczuk, Profesjonalizacja działań pomocowych skierowanych do osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższym. Wybrane zagadnienia raportu „Diagnoza potrzeb i funkcjonowania instytucji pomocowych realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przestępczości w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem pod kątem kompetencji pracowników instytucji pomocowych”.