Nasze działania w województwie lubelskim!

Działania Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES koncentrują się wokół problemów i potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem nie tylko w aspekcie badawczym, ale także w aspekcie organizacji szerokiej oferty pomocowej kierowanej do osób pokrzywdzonych przestępstwem. Aktualnie realizujemy następujące działania w zakresie, których osoby pokrzywdzone przestępstwem i osoby im najbliższe mogą skorzystać z profesjonalnej i bezpłatnej pomocy:

  • Centrum Poradnictwa i Pomocy Interdyscyplinarnej dla mieszkańców województwa lubelskiego,
  • Prowadzenie dla Mieszkańców Powiatu Parczewskiego ośrodka specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej w Parczewie,
  • Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe w ramach Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Białej Podlaskiej,
  • Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Zamościu.

Szczegóły wsparcia znajdą Państwo na stronie: https://stowarzyszeniebonafides.pl/pomoc-osobom-w-trudnych-sytuacjach-zyciowych/.

Dodatkowo staramy się wykorzystywać każdą możliwość na poszerzenie naszej oferty specjalistycznej i bezpłatnej pomocy. Aktualnie realizujemy dwa zadania w zakresie dotyczącym problemów alkoholowych określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata 2022-2023 w ramach zadania “Prowadzenie działań podnoszących jakość życia osób oraz rodzin z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie”, obejmujących:

  • realizację działań pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików,
  • realizację działań dla ofiar przemocy w rodzinie.