O niesieniu pomocy humanitarnej w „Psychologii w Praktyce”

Jak wygląda sytuacja osób, udzielających pomocy w ciągu ostatnich 3 lat? Jakie są symptomy, które sygnalizują wyczerpanie aktywistyczne? Jak możesz zadbać o siebie w niekończącej się pracy na rzecz potrzebujących? Na te i inne pytania odpowiada Marta Sienkiewicz w najnowszym wydaniu „Psychologii w Praktyce”. Artykuł dostępny jest w wersji papierowej i w wersji online.
O autorce:
Marta Sienkiewicz – psycholożka, animatorka społeczna. Od 15 lat działaczka lubelskiego Stowarzyszenia Homo Faber, obecnie członek zarządu organizacji. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Od 2009 roku zajmuje się działaniami integracyjnymi skierowanymi do cudzoziemców, przyjeżdżających do Lublina, w tym do osób pokrzywdzonych działaniami wojennymi i przemocą na tle narodowościowym. Od 2021 roku zaangażowana w pomoc humanitarną na rzecz uchodźców i uchodźczyń w Polsce. Działaczka Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie, utworzonego w pierwszych dniach wojny w Ukrainie. Koordynatorka zespołu psychologicznego pracującego na rzecz uchodźców i uchodźczyń w lubelskiej przestrzeni BAOBAB. Poza stowarzyszeniem, tworzy dla kobiet i dziewczyn okazje do spotkań, w których poprzez działania rękodzielnicze i kreatywne otwiera miejsce dla celebrowania wspólnoty, dzielenia się życiem i codziennością. Organizatorka projektów artystycznych skierowanych do kobiet i dających im przestrzeń dla nieskrępowanej artystycznej ekspresji, wyrażania siebie i znalezienia oddechu.
 
Psychologia w Praktyce – pierwsze na rynku zawodowe czasopismo psychologów i psychoterapeutów dzieci i dorosłych zdecydowanie odpowiada na pytanie: jak skutecznie służyć pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną na miarę uwarunkowań XXI wieku. (źródło: https://psychologiawpraktyce.pl/)