Otwarcie Centrum Pomocy Dzieciom w Łodzi

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wraz z Fundacją Słonie na Balkonie otworzyła dziesiątą filię Centrum Pomocy Dzieciom, tym razem w Łodzi. Miejsce oferuje nieodpłatną pomoc psychologiczną, terapeutyczną i prawną dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.

Centrum działa przy Fundacji Słonie na Balkonie przy al. Kościuszki 39 lok 2 w Łodzi.

Więcej informacji:

https://fdds.pl/o-fundacji/co-nowego-w-fundacji/w-lodzi-powstalo-centrum-pomocy-dzieciom-ktore-obejmie-wsparciem-dzieci-pokrzywdzone-przestepstwem.html

Post powstał w ramach projektu „Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych”.