“Psychologia w praktyce” – jesteśmy tam!

Artykuł Lidii Osiej – Furgała “Terapia środowiskowa, profilaktyką zjawiska przemocy w rodzinie” został opublikowany w magazynie „Psychologia w praktyce”. W publikacji znajdziecie odpowiedzi na pytania:

  • Czym jest terapia środowiskowa?
  • W jaki sposób terapia środowiskowa może ograniczyć zjawisko przemocy w rodzinach?
  • Gdzie szukać pomocy?

 

“Psychologia w praktyce” to magazyn dla psychologów i psychoterapeutów dzieci i dorosłych. Odpowiada na pytania jak skutecznie służyć pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną na miarę uwarunkowań XXI wieku? Każdy numer czasopisma jest tematyczny. Buduje bazę wiedzy w oparciu
o przypadki analizowane krok po kroku, przybliżając czytelnikom nowatorskie rozwiązania badawcze, diagnostyczne, terapeutyczne i inne.