Reforma przepisów o nieletnich

9 czerwca 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Skuteczne izolowanie sprawców ciężkich przestępstw, praca na rzecz szkoły, domy dla nieletnich matek, łatwiej dostępny obrońca z urzędu to jedne z wielu propozycji nowej ustawy. Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/sejm-przyjal-reforme-przepisow-o-nieletnich-przygotowana-w-ministerstwie-sprawiedliwosci