Sędzia Monika Szczepanowska gościem szkolenia dotyczącego ustawy antyprzemocowej

Miło nam poinformować, że Pani Sędzia Monika Szczepanowska pojawi się gościnnie na szkoleniu „Standardy interwencyjnej pomocy dla osób pokrzywdzonych, w stosunku do których zastosowano rozwiązania tzw. ustawy antyprzemocowej (izolacja sprawcy od osoby/osób doświadczających przemocy w rodzinie)” w terminach: 21 VI, 6 VII, 8 VII, 11 VII, 12 VII. Pani Sędzia Monika Szczepanowska poruszy tematykę regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (ustawa weszła w życie 30 listopada 2020 r.).
Omówi:
1. Założenia ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
2. Nowe rozwiązania w zakresie ochrony osób doświadczających przemocy.
3. Kompetencje i zakres zadań ustawowych Policji/Żandarmerii Wojskowej.

Ponadto wystąpienie zostanie uzupełnione o aktualne dane dotyczące funkcjonowania ustawy antyprzemocowej oraz główne założenia opracowywanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu ustawy nowelizującej ustawę antyprzemocową.