Standardy interwencyjnej pomocy dla osób pokrzywdzonych, w stosunku do których zastosowano rozwiązania tzw. ustawy antyprzemocowej

Przedstawiamy Wam szczegóły kolejnego wsparcia edukacyjnego! Podczas szkolenia „Standardy interwencyjnej pomocy dla osób pokrzywdzonych, w stosunku do których zastosowano rozwiązania tzw. ustawy antyprzemocowej (izolacja sprawcy od osoby/osób doświadczających przemocy w rodzinie)” przybliżone zostaną m. in. założenia ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw oraz nowe rozwiązania w zakresie ochrony osób doświadczających przemocy. Ośmiogodzinne szkolenie poprowadzą dr Jakub Kosowski oraz dr Wiesław Talik.

Formularz rekrutacyjny: https://docs.google.com/forms/u/1/d/1c-LNPPfm9rcUISlxRVYa2zkcdZJTvNKtFbQpWCmYb9Y/edit?usp=sharing&fbclid=IwAR3OnF5hSZ5C9vxZF6TyZK63JEmkt5Lk0YjCBI7IFUuYSlxxunYBWLyW15Q

Zapisz się już dziś!